Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /home/thegallery/html/wp-includes/functions.php on line 4967
ประวัติความเป็นมาของ เดอะแกลลอรี่ | The Gallery Restaurant
About The Gallery Restaurant

ประวัติความเป็นมาของ เดอะแกลลอรี่

อาคารหลังนี้ ได้สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2432 โดย อาก๋ง เนี่ยวอุย แซ่ เหลี่ยว ซึ่งมาตั้งรกรากที่เชียงใหม่ทำการค้าขายและเปิดร้านค้า ชื่อ ร้าน “เหลียวย่งง้วน” ตามที่เห็นติดอยู่ด้านเหนือประตู ทางเข้า ของ เดอะแกลลอรี่ ซึ่งเขียนไว้เป็นอักษรจีน

ด้านหน้า ที่ติดกับถนนเจริญราษฎร์ ช่างที่ทำการก่อสร้างเป็นช่างมาจากเมืองจีน ตัวอาคารจึงมีลักษณะเป็นแบบจีน และช่างจะใช้เวลาในการก่อสร้างนานมาก โดยเฉพาะรูปปูนปั้นที่ติดผนังบนประตูด้านหน้าเป็นฝีมือที่ละเอียด อ่อนมาก ส่วนช่างปูนปั้นที่มาจากเมืองจีนชุดนี้ได้ใช้เวลาสร้างนานพอสมควร และหลัง จากสร้างอาคารหลังนี้แล้วยังได้ไปปั้นปูนรูปมังกรที่อุโบสถวัดเกตุการามต่ออีกด้วย ดูได้ที่ วัดเกตุการามเชียงใหม่

ด้านหลัง ที่ตัวอาคารจะเป็นไม้สัก ลักษณะจะเป็นแบบล้านนาในสมันนั้น ดังนั้น ตัวอาคารทั้งหมดจึงออกมาเป็นลักษณะผสมผสานกันระหว่างจีน และ ล้านนา หลังบ้านที่เป็นชานไม้ตอนนี้ เมื่อสมัยก่อนของริมฝั่งแม่น้ำปิงจะกว้างมาก ชานหลังบ้านจะเป็นไม้กระดานทอดลงสู่แม่น้ำ เพื่อใช้ติดต่อทางการค้าได้อีกทางหนึ่ง สมันนั้น การค้าขายทางน้ำเป็นสิ่งสำคัญมาก ส่วนมากจะใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางสัญจรไปมาติดต่อค้าขายไปถึงปากน้ำโพ (นครสวรรค์) และต่อไปจนถึงกรุงเทพฯ โดยใช้ เรือถ่อ (ถ่อด้วยลำไม้ไผ่)

ด้านข้าง จะเป็นท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าที่มาจากทางเหนือและใต้ และเป็นท่าขนส่งไม้ซุงด้วยโดยจะใช้ช้างลากขึ้นมาจากน้ำ ฉนั้นท่าน้ำตรงนี้จึงมีชื่อเรียกกันว่า “ท่าช้าง”

อาคารหลังนี้ได้เป็นที่อยู่อาศัยของอาก๋ง เนี่ยวอุย จนถึงลูกอาก๋ง และรุ่นหลาน (คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2521 ครอบครัวจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ เพราะตัวอาคารหลังนี้เก่า แก่มานานแล้วอาคารหลังนี้ก็ เลยว่าง และถูกใช้ เป็นโกดังเก็บของ

จนกระทั่งปี พ.ศ.2532 สุรชัย ซึ่ง เป็นหลาน อาก๋ง เนี่ยวอุย ได้กลับมาจากศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้มาเห็นอาคารหลังนี้ อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก โดยส่วนตัว สุรชัย เองแล้วเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ของเก่า และศิลปะต่างๆประกอบกับมีความรักและผูกพันธ์กับบ้านหลังนี้มาก เพราะเกิดและเติบโตที่บ้านหลังนี้ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาเห็นสภาพของบ้าน จึงเกิดความรู้สึกอยากจะให้ทุกอย่างคงอยู่สภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด เพื่อที่รุ่นลูกรุ่นหลานจะได้เห็นได้เล่าสืบต่อกันไปได้ว่าอาคารหลังนี้มีความเป็นมาอย่างไร จึงได้ซ่อมแซมอาคารหลังนี้ โดยใช้ เวลาในการซ่อมแซมประมาณ 6 เดือน เพราะอาคารเก่านั้น กว่าจะทำให้กลับมาสภาพเดิมนั้นยากมากต้องค่อยทำค่อยไปและได้เปิดร้านอาหารด้านหลัง และเป็นห้องแสดงภาพวาดของเหล่าศิลปินต่างๆขึ้นมาทางด้านหน้า เดอะแกลลอรี่ จึงได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา เดอะแกลลอรี่ ได้รับรางวัล เกียรติยศหลาย รางวัล อาทิเช่น

  • ปี 2534 ได้รับ รางวัล อนุรักษ์ เชียงใหม่ จาก กรรมาธิการสถาปนิก ล้านนาในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปี 2536 ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชู ปถ้มถ์
  • ปี 2537 ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 270 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย The Best Of Asia โดย นิตยสาร TIME (Business & Pleasure The Best of Asia The Ultimate Guide to the Top 80 Cities & Resorts in 23 Countries)
  • พฤษภาคม 2539 ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2539 (Excellent Establishment Awards) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2539 เดอะแกลลอรี่ ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา Mrs.Hillary Rodham Clinton และคณะที่ได้มาเยือนเชียงใหม่ และ ให้เกียรติมารับประทานอาหาร และ ร่วมพิธีลอยกระทง ตามประเพณีล้านนาไทย
  • มีนาคม 2540 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมเชียงใหม่งาม ประจำปี 2540 จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมาธิการสถาปนิกภาคเหนือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ
  • กันยายน 2541 เดอะแกลลอรี่ได้รับเลือกให้เป็น “ The Amazing Restaurant of Thailand “ โดยการคัดเลือกของ ททท ( การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย )
  • กุมภาพันธ์ 2547 Thailand’s Best Restaurants 2004 โดย Thailand Tatler
  • พฤศจิกายน 2550 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภท “อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนา” โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Hillary Clinton at The Gallery Restaurant Chiang Mai
24 พฤศจิกายน 2539 – เทศกาลลอยกระทง 
สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ และคณะแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมในประเพณีลอยกระทงของล้านนาตามแม่น้ำปิง ระหว่างเทศกาลลอยกระทงที่เดอะแกลเลอรี